BTW berekenen

Hier kan u snel het bedrag exclusief of inclusief BTW berekenen

BTW berekenen? Gebruik het onderstaande formulier.

BTW toevoegen

Netto prijs (zonder BTW): EUR      BTW tarief: %BTW aftrekken

Totale prijs (met BTW): EUR    BTW tarief: %Je kan onze handige BTW calculator gebruiken om de BTW te berekenen die wordt geheven op een netto bedrag of om de BTW te berekenen die inbegrepen is in een totaal bedrag (=bruto bedrag). BTW tarieven kunnen wijzigen na verloop van tijd. Daarom kan u altijd zelf het BTW tarief aanpassen op ons formulier.

De BTW tarieven zijn redelijk ingewikkeld en verschillen per land.

Er is meestal een standaard tarief en een verlaagd tarief. Het laag tarief of verminderde tarief wordt meestal gebruikt voor basisproducten zoals voeding.

In Nederland is er een standaard tarief van 21% en een verlaagd tarief van 9%. Voor een aantal goederen en diensten geldt ook een 0-tarief.
Zie ook: www.belastingsdienst.nl

Hoe de BTW berekenen?
De belasting op toegevoegde waarde (BTW) wordt rechtstreeks berekend op het verkoopprijs van het betrokken product of dienst. Als ondernemer dient u daarom het geldige btw-tarief te kennen voor uw activiteit en de volgende zaken vermelden op uw facturen:
- De netto verkoopprijs zonder BTW
- Het toegepaste btw-tarief
- Het bedrag dat de btw vertegenwoordigt
- Het totale bedrag met alles inbegrepen (BTW inbegrepen)

De BTW verder uitgelegd
De btw wordt geheven op alle goederen en diensten en aan de staat betaald. Het btw-tarief is 9% of 21%, afhankelijk van het type goederen of diensten.
De btw wordt door de verkoper of dienstverlener toegevoegd aan de prijzen van hun goederen of diensten. Bijvoorbeeld wanneer een product of dienst zonder btw 100 EUR kost, dan kost dit 121 EUR na de toeslag (de BTW bedraagt 21 EUR).
Het wordt echter meer verwarrend voor een kostprijs van 100 EUR inclusief BTW. Dan is de btw daarin niet 21 EUR, maar 17,35 EUR. Hoe komt dat? Welnu, een verkoopprijs van X EUR (= 100%) - ook wel nettobedrag genoemd - is met 21% (= Y EUR) verhoogd, zodat het resultaat inclusief Btw gelijk is aan 100 EUR (= 100% + 21%). Deze waarde wordt ook wel het brutobedrag genoemd. Daarom moet u eerst de brutowaarde van 100 EUR met 121% verdelen en vervolgens met 21% vermenigvuldigen om het BTW-bedrag te krijgen.
BTW-bedrag = (Bruto bedrag / 1 + BTW-tarief) * BTW-tarief
Hierin is het BTW-tarief = 0.21

Wat betekent bruto? Wat betekent netto?
Bruto en netto zijn de twee belangrijkste termen in de btw-wetgeving:
Bruto = het bedrag met inbegrip van de BTW of inclusief BTW
Netto = het bedrag zonder BTW of exclusief BTW
Hoe wordt het brutobedrag berekend?
Brutobedrag = nettobedrag + btw

Hoe wordt de btw berekend?
De berekening van de BTW vindt in principe plaats door middel van een percentageberekening. Voor de btw-berekening van bruto naar netto, moet u vier waarden hanteren:
het bruto bedrag (met belastingen)
het netto bedrag (zonder belastingen)
het btw-tarief van 9 of 21%
het bedrag van de BTW toegevoegd aan het nettobedrag (ook btw-bedrag genoemd)

Hoe het netto bedrag berekenen?
Stel dat het brutobedrag 50 euro is en het belastingtarief 21%. Gebruik dan de volgende formule:
nettobedrag = brutobedrag / (1+ BTW-tarief)
nettobedrag = brutobedrag / 1+21%
nettobedrag = brutobedrag / 1.21
nettobedrag = 50 / 1.21
nettobedrag = 41.32
Het netto bedrag is dus 41.32 euro.

Het BTW-tarief van 21% wordt in deze formule aangeduid met het decimale getal 0.21. Evenzo zou de waarde 0,09 zijn bij een BTW-tarief van 9%. Dit is hoe het werkt: in percentageberekening hebben we altijd de basis van 100% nodig, wat een geheel vertegenwoordigt. We kunnen daarom de waarde 1 gebruiken in plaats van 100%. 21% van 1 is in het decimale stelsel de waarde 0.21. Met deze omzetting wordt een procentuele berekening veel eenvoudiger.

Hoe het btw-bedrag berekenen?
Hier is een uitleg van hoe het BTW-bedrag tot stand komt door middel van wiskundige berekeningen.
Het BTW-bedrag kan op drie manieren worden berekend.
1. Als de bruto- en nettobedragen bekend zijn, is de volgende formule toepasbaar:
BTW-bedrag = Brutobedrag – Nettobedrag
8.68 euro = 50 euro – 41.32 euro
2. Als het nettobedrag en btw-tarief bekend zijn, gebruikt u deze formule:
BTW-bedrag = Netto-bedrag x BTW-tarief
8.68 euro = 41.32 euro x 0.21
3. Als het brutobedrag en het BTW-tarief beken zijn, gebruikt u deze formule:
BTW-bedrag = (Bruto bedrag / 1 + BTW-tarief) x BTW-tarief
8.68 euro = (50 / 1.21) x 0.21
De conversiefactor 0,21 of 1,21 wordt gebruikt voor het btw-tarief van 21 procent. Als cijfers voor het verlaagde belastingtarief van 9 procent moeten worden berekend, wordt de factor 0,09 of 1,09 gebruikt.

Hoe het brutobedrag berekenen?
Hieronder wordt uitgelegd hoe u het brutobedrag berekent, rekening houdend met het nettobedrag en het btw-tarief.

De volgende berekening gebruikt de conversiefactor van 1,21 voor het BTW-tarief van 21%. Als er cijfers voor het verlaagde belastingtarief van 9% moeten worden berekend, wordt de factor 1,09 gebruikt. Waarom staat er geen 0 voor de komma, maar een 1? Het antwoord: we kunnen met de 1 vóór de komma bepalen dat het btw-bedrag rechtstreeks aan het netto bedrag wordt toegevoegd. Dus we berekenen het brutobedrag. Met een 0 vóór de komma wordt alleen het btw-bedrag in rekening gebracht.

Brutobedrag = Nettobedrag x (1+BTW-tarief)
50 euro = 41.32 euro x (1+21%)
50 euro = 41.32 euro x 1.21

Voorbeelden uit het dagelijkse leven
1. Vind het BTW-bedrag van 21% op een nettoprijs waar nog geen BTW in zit.
Vermenigvuldig de nettoprijs met 0.21 en kan krijgt u het BTW-bedrag.
Een andere mogelijkheid is de nettoprijs delen door 100 en vervolgens vermenigvuldigen met 21.

Voorbeeld
Een nieuwe laptop kost 620 euro exclusief BTW. Je wilt weten wat het btw-bedrag is dat op deze laptop wordt berekend. Kies één van de twee bovenstaande formules:
620 x 0.21 = 130.20
of
620/100 x 21 = 130.20

Het btw-bedrag is 130.20 euro. Je betaalt 620 euro + 130.20 euro = 750.20 euro inclusief 21% btw voor de laptop.

2. Vind de totale prijs inclusief 21% BTW uitgaande van de nettoprijs
Je dient de nettoprijs (zonder BTW) te vermenigvuldigen met 1.21. Een andere optie is de nettoprijs delen door 100 en vervolgens vermenigvuldigen met 121.
Voorbeeld
Een tennisracket kost 89 euro exclusief 21% btw. Om erachter te komen wat het bedrag is inclusief BTW, kies je één van de twee formules:
89 x 1.21 = 107.69
of
89/100 x 121 = 107.69
De tennisracket kost 107,69 euro inclusief btw. Het btw-bedrag is 107,69 euro – 89 euro = 18,69 euro

3. Vind het BTW-bedrag van 21% op een brutoprijs waar de BTW is inbegrepen.
Dit kan je doen door de brutoprijs te delen door 121 en daar te vermenigvuldigen met 21.
Voorbeeld
Je hebt voor 164,83 euro kleding gekocht op Zalando. Dit bedrag is inclusief 21% btw (kleding is altijd 21%). Om de btw terug te rekenen, neem je bovenstaande formule:
164.83/121 x 21 = 28,61
De btw die je over de kleding hebt betaald is 28,61 euro. De nieuwe kleding kost 164,83 euro – 28,61 euro = 136,22 euro exclusief btw.

4. Vind de nettoprijs (zonder BTW) uitgaande van de brutoprijs (met BTW)
Hiervoor dient u de nettoprijs te delen door 121 en vervolgens te vermenigvuldigen met 100.

Voorbeeld
Een koelkast kost 469,33 euro inclusief BTW. Om dit bedrag exclusief 21% btw te berekenen, neem je bovenstaande formule:
469.33/121 x 100 = 387.88
De koelkast kost 387.88 euro exclusief BTW. Het betaalde btw-bedrag bedraagt 443.68 euro – 387.88 euro = 55.80 euro.

Wat is BTW?
BTW is een belasting wordt geheven over de toegevoegde waarde. Creatie van waarde in de economie staat hierbij centraal. Deze waardecreatie vindt vooral plaats bij de productie van goederen of bij het verlenen van diensten.

Twee voorbeelden: hoewel een boomstam een waarde heeft, is deze relatief klein in vergelijking met wat later wordt betaald voor de producten die daaruit zijn gemaakt. Als we de pure waarde van hout vergelijken met de waarde van alle producten die ervan zijn gemaakt, zoals papier, meubels, hout of kolen, dan realiseren we ons dat de eindproducten in totaal beduidend waardevoller zijn. De toegevoegde waarde komt onder andere tot stand door de energiebehoefte of werkprestaties. Hetzelfde geldt voor diensten. Een stuk land in de wildernis is minder waard dan een modern park, gecreëerd door een getraind team van tuiniers in weken werk. Hier komt de toegevoegde waarde vooral voort uit de werkprestatie, maar ook de gebruikte producten (bijv. De planten) of de slijtage van werkuitrusting (bijv. Schoppen) spelen een rol.

Deze toegevoegde waarde wordt dus door de staat belast met btw. Bij de productie van producten in de economie is dit van toepassing bij alle tussenstappen, niet alleen in het eindproduct. De belasting wordt geheven over bijna alle producten en diensten die we kunnen kopen. Uitzonderingen zijn zeldzaam, zoals bepaalde diensten van het officieel postbedrijf.

BTW aangifte
Normaal dient de BTW elke maand worden aangegeven en betaald door de bedrijven. In sommige landen dienen bedrijven met een kleinere omzet de BTW slechts aan te geven om de drie maanden of zelf jaarlijks. Als compensatie voor dit voordeel dienen ze dan gewoonlijk elke maand voorschotten te betalen.

De bedrijven dienen dus eerst de BTW van de klanten te verzamelen en dan af te dragen aan de overheid. Het is ook mogelijk dat een bedrijf BTW kan terugkrijgen van de overheid. Dit komt voor indien een bedrijf in een bepaalde periode meer uitgeeft dan dat het zelf ontvangt van klanten. Wanneer dit voorvalt, is het mogelijk dat dit aanleiding geeft tot een controle vanwege de overheid. Zorg er dus voor dat uw boekhouding zeer goed klopt.

BTW in andere landen
Overal ter wereld wordt de BTW aangerekend. Onze BTW calculator kan de bedragen berekenen voor alle voorkomende tarieven. De berekening is gebaseerd op een eenvoudige berekening van procenten. Bij buitenlandse leveranciers kunt u één van de volgende afkortingen tegenkomen op de facturen:
- MwSt is de afkorting van “Mehrwertsteuer” in Duitsland en Oostenrijk
- VAT is de afkorting van “Value Added Taks” in het Verenigd Koninkrijk en Ierland
- TVA is de afkorting van “Taxe sur la Valeur Ajoutée” in Frankrijk
- GST is de afkorting van “Goods and Services Tax” in Canada en Australië

BTW Controles
De boekhouding van elke onderneming die BTW aanrekent, kan onderworpen worden aan een BTW-controle vanwege de fiscus. Normaal zou dit één maal om de zes jaar moeten gebeuren.

Indien de onderneming enkel geldige uitgaven heeft ingebracht in de BTW-aangifte en de boekhouding goed heeft bijgehouden, dan zou een BTW-controle geen reden tot bezorgdheid mogen zijn.

Indien de BTW-controlleur echter vaststelt dat de onderneming BTW heeft afgehouden op uitgaven die niet volledig het doel van de onderneming dienden, kan de onderneming een boete krijgen en verplicht worden om de BTW terug te betalen.

Daarom is het best voor elke onderneming een boekhouder in dienst te nemen die de boekhouding stipt kan opvolgen.